00:00 - 15. november 2019

Det går mot slutten for den norske sitatstreken. Det er ikke noe å sørge over, skriver Ane Farsethås.

Det går mot slutten for den norske sitatstreken. Det er ikke noe å sørge over, skriver Ane Farsethås.

Hviskeleken: En appelsin må da kunne kalles en slags ball? 

Hvem ville for noen få år siden trodd at spørsmål om sitatsjekk og kildeforhold skulle kvalifisere til forsidestoff i landets største aviser i månedsvis? Der diskusjoner om presseetikk og Vær varsom-plakat tidligere var nerdestoff for spesielt interesserte, har måten journalister gjengir kilder på det siste året, vært gjenstand for uvanlig mye og hard nasjonal debatt. Alle er på fornavn med «Sofie» etter at Sofie Bakkemyr ble feilsitert av VG i saken om Trond Giskes dansing på Bar Vulkan.

Den nye og mer politiserte hverdagen for den norske sitatstreken viser seg også i en rapport fra det såkalte kildeutvalget, oppnevnt av Norsk Presseforbund, som nylig ble lagt frem. Rapporten «‘Sa hun virkelig det?’ Medienes forhold til kildene» åpner med nettopp VG-saken, og har som premiss at medienes tillit er skadeskutt og at man må ta grep – for eksempel endringer i Vær varsom-plakaten – for å gjenopprette tilliten.

Av alle de tingene vi er stolte av som norske oppfinnelser – bindersen, ostehøvelen, begrepet oppholdsvær – er den norske sitatstreken ikke så mye å være stolt av. Ikke at selve streken har gjort noe galt. Det er hva norsk presse i litt for mange tilfeller har tillatt seg å gjøre bak den som er problemet. Her har en fortolkning av første setning i Vær Varsom-plakatens punkt 3.7, «Pressen har plikt til å gjengi meningsinnholdet i det som brukes av intervjuobjektets uttalelser» ført til noen helt spesielle utglidninger. Uten at særlig mange utenfor journalistenes rekker forstår hvorfor, har man tillatt seg å tenke at innholdet bak en sitatstrek skal gjengi det såkalte «meningsinnholdet», mens bare innholdet mellom to anførselstegn med nødvendighet trenger å være omfattet av andre setning i samme punkt i VVP: « Direkte sitater skal gjengis presist».

Annonse