00:00 - 18. oktober 2019

Museet som tvangstrøye

Oslo arkitekturtriennale har som mål å nå bredt ut med sin hovedutstilling Biblioteket. Det mislykkes de fullstendig med.

Bom på åpent mål: Gode intensjoner om å nå ut bredt lider under den kunstfaglige ryggmargsrefleksen om at en utstilling på et museum skal befatte seg med de marginale sidene av et fenomen, skriver Gaute Brochmann.

«Oslo arkitekturtriennales viktigste målgrupper er byens befolkning; beslutningstagere innen politikk, næringsliv og forskning.»

Slik står det på Oslo arkitekturtriennales (OAT) egne nettsider. Det er en god og riktig målsetting. Dermed er spørsmålet hvorfor OAT, i år som årene før, feiler så episk i å oppnå dette. Eller rettere sagt, hvorfor de ikke engang forsøker å innfri det målet de har satt seg.

Bom på åpent mål. Da årets «nedvekst» (degrowth) ble lansert som triennaletema, hørtes det umiddelbart ut som en glimrende idé. Med et helt samfunn i kollektiv kamplyst for fortgang i det grønne skiftet, kunne ikke timingen vært bedre. Og siden veldig mange politikere og næringslivsledere har store ambisjoner – men ikke nødvendigvis gode løsninger – satt virkelig OAT med en kjempemulighet til et bredt gjennomslag med sin agenda: Vekst er uforenelig med en bærekraftig fremtid – her er strategiene for møte denne situasjonen.

Annonse