00:00 - 18. oktober 2019

Museet som tvangstrøye

Oslo arkitekturtriennale har som mål å nå bredt ut med sin hovedutstilling Biblioteket. Det mislykkes de fullstendig med.

Bom på åpent mål: Gode intensjoner om å nå ut bredt lider under den kunstfaglige ryggmargsrefleksen om at en utstilling på et museum skal befatte seg med de marginale sidene av et fenomen, skriver Gaute Brochmann.
Annonse