09:17 - 11. desember 2018

Før verden legges øde

I kunsten kan miljøspørsmål behandles nøytralt eller engasjert – og begge deler skjer for tiden i Trondheim.

Ramlopelen: Fra gruven på Løkken Verk, 1930–1937. Del av historisk materiale knyttet til utstillingen Strømmer av følelser, kropper av malm, og tilhørende utstillingspublikasjon. Foto: Karl August Berg. Courtesy Orkla Industrimuseum
Annonse