00:00 - 30. november 2018

Litt himmelstormende, helt uforpliktende

Den nye kulturmeldingen ligner et partiprogram som skal tekkes alle.

Vage mål: Realisering av politikk forutsetter prioritering av målsettinger som er formulert såpass presist at det er mulig å fastslå om de er oppnådd eller ikke. Slikt mangler i kulturmeldingen, som her presenteres av Trine Skei Grande og Erna Solberg.

Departementet har altså satt «Kulturens kraft» som tittel på sin melding til Stortinget, den første overordnede kulturmeldingen på 15 år. Uttrykket vekker blandende følelser, formuleringen er heller ikke treffende for innholdet. Meldingen handler mer om vilje til kultur enn om kulturens kraft – for å si det mildt. Å ville gi kultur et løft var en av grunnene Venstre ga for at de gikk med i regjeringen, og denne viljen demonstreres nå for all verden så sperregrensepartiet kan bli med på Erna-ferden.

Vilje og kraft. Meldingen består av en imponerende ansamling slagordlignende setninger à la «Det trengst eit mangfald av kulturelle ytringar, inkludert forteljingar og kunstnariske uttrykk, med variasjon i tematikk og sjanger» og «Kulturlivet skal gi flest mogeleg høve til å delta og utfalde seg.»

Realisering av politikk forutsetter prioritering av målsettinger som er formulert såpass presist at det er mulig å fastslå om de er oppnådd eller ikke. Slikt er mangelvare her, og dermed blir meldingen både himmelstormende og uforpliktende, insisterende og voluntaristisk – med en overdreven tro på at alle utfordringer kan løses ved aktørenes gode vilje alene. Det finnes knapt politikk her.

Annonse