00:00 - 08. desember 2017

Mennesker og andre beist

Himmel eller helvete? Ikke godt å si. Nathalie Djurberg og Hans Berg balanserer på en knivsegg mellom minst to uforenlige verdener.

Alle dyr er like: Nathalie Djurberg og Hans Bergs figurer, om de er mennesker eller dyr, er ofte fullstendig oppslukt av seg selv og besatt av sine dyriske instinkter. Filmstill fra Dark Side of the Moon, 2017: Nathalie Djurberg & Hans Berg, med tillatelse fra Lisson Gallery og Gio’ Marconi, Milano
Annonse