00:00 - 17. november 2017

Kunsten å skape debatt

Den ene kandidaten til årets store kunstpris feier gulvet med historien – og konkurrentene.

Mattias Härenstam: Begrensning. Alle foto: Susann Jamtøy / TKM

Med totalt 1,1 millioner kroner i potten er Lorck Schive Kunstpris en av Europas viktigste priser. Viktig fordi det dreier seg om en stor sum penger, men også fordi prisgiverne så klart og tydelig formulerer et ønske om å skape bevissthet om kunstens rolle i en større offentlighet sammenheng. Formålet med prisen er å skape debatt og interesse for samtidskunst.

Lorck Schive Kunstpris huses av Trondheim kunstmuseum. Annethvert år settes det ned en jury som velger ut fire kunstnere. De får alle 150 000 kroner hver i produksjonsstøtte for å lage et nytt verk til en felles utstilling. En av disse fire vinner i neste omgang selve prisen, som er på 500 000 kroner. Kriteriene for å bli innstilt er at man i tillegg til å ha et betydelig kunstnerisk virke, må bo eller arbeide i Norge, og at man er ­under 50 år.

De nominerte til årets pris, som deles ut 18. november, er Lars Laumann (født 1975), Knut Henrik Henriksen (født 1970), Vibeke Tandberg (født 1967) og Mattias Härenstam (født 1971). De nominerte har fått hvert sitt utstillingsrom til disposisjon.

Annonse