00:00 - 09. september 2016

Mellom kunst og vitenskap

Beitende soldater med edderkopphud møter rømmekolle.

Det er grønt: Gints Gabrans arbeider på oppdrag fra det amerikanske forsvarsdepartementet. Målet er å sette mennesker i stand til å fordøye cellulose. Foto: Gints Gabrans

Article, biennale for elektronisk og ustabil kunst dukker, i motsetning til biennaler flest, opp med ujevne mellomrom. Forrige utstilling fant sted i fjor og hadde nanoteknologi som overordnet tema. I år er biennalen tilbake, med bioteknologi som fellesnevner.

Som alltid går Article tett på. Kunstnerne som deltar i år, forholder seg praktisk og konkret til vitenskapen som felt. De bedriver vitenskap. Kunstverkene som presenteres i utstillingen Det nye Eden kunne like gjerne ha blitt definert som vitenskapelige eksperimenter.

Annonse