00:00 - 17. juni 2016

Å lytte i bilder

Så kom fjernsynet. Og kunsten ble aldri mer den samme.

Digitalt maleri: Rolf Aamot er fortsatt en aktiv kunstner, med et engasjement for kunstens rolle i menneskelivet. I en pågående serie «digitale fotomalerier» er han opptatt av klimaendringene, og hva slags kunst som kan passe i den nye tidsalderen antropocen. Motivene er abstrakte, som her i Sunami. © Rolf Aamot/BONO

Å kalle noen en pioner innen elektronisk kunst, eller hva som helst som inneholder ordet elektronisk, virker nærmest lettsindig i en tid hvor det digitale finnes overalt. De siste femti årene har verktøyene gjennomgått en så rivende utvikling at de knapt er til å kjenne igjen, og uansett hvor nyskapende noe var på 1960-tallet, må vi regne med at det er akterutseilt nå, ikke minst når det gjelder mindre kommer­sielle prosjekter.

En slik kritikk kan også ramme Rolf Aamot (født 1934), som er viet et tilbakeblikk på Kode Bergen. Han markerte seg tidlig med nyskapende produksjoner, særlig innen den nå nesten glemte sjangeren fjernsynskunst. Det som fortsatt imponerer, er ikke teknikken, som til dels virker rudimentær, men viljen til å strekke seg mot nye arenaer – og en forbløffende tro på det brede publikums åpenhet for smale uttrykk.

Annonse