00:00 - 26. februar 2016

Burleske kjønnsorganer i fri flyt

Patriarkatet sett fra en vittig rabulists synsvinkel.

Dynamisk kraft: Enorme Double-Headed Horizontal er del av syttitallsserien Screw. ⇥Foto: Maya Økland/Kunsthall Stavanger.

Rå, vittig og ekstremt politisk, slik kan man med få ord beskrive amerikanske Judith Bernsteins kunst. Og sexy – selvfølgelig; alle Bernsteins arbeider fremstiller, uten unntak, kroppsløse mannlige og kvinnelige kjønnsorganer.

74 år gamle Judith Bernstein er feministisk på en måte som vi ikke har sett maken til siden 1960-tallet, det vil si feministisk slik feminismen så ut før poststrukturalistene lurte oss alle til å tro at kjønn handlet om språkspill og sosiale konstruksjoner. Bernstein dyrker tradisjonelle todelinger, det unyanserte. Kunsten hennes handler om en grunnleggende konflikt mellom det feminine og det maskuline, om seksualisert vold satt i system.

Annonse