13:54 - 11. juli 2013

Den nordiske tone

Hva blir resultatet når en finsk trekkspiller, en svensk felespiller og bratsjist, en dansk klarinettist og en norsk felespiller studerer nordisk folkemusikk sammen i to år og starter band?

Ikke folkelig nok: Tranotra lager gjennomarrangert folkemusikk med lite rom for spontanitet. Foto: Eva-Liisa Orupöld
Annonse