Annonse

Annonse

13:54 - 11. juli 2013

Den nordiske tone

Hva blir resultatet når en finsk trekkspiller, en svensk felespiller og bratsjist, en dansk klarinettist og en norsk felespiller studerer nordisk folkemusikk sammen i to år og starter band?

Ikke folkelig nok: Tranotra lager gjennomarrangert folkemusikk med lite rom for spontanitet. Foto: Eva-Liisa Orupöld

Tranotra (fra «trading Nordic traditions») springer ut fra den nordiske masterutdanningen i folkemusikk, som er et samarbeid mellom fire utdanningsinstitusjoner i Finland, Sverige, Danmark og Norge. Studiet har en utøvende profil, og studentene ambulerer mellom de ulike institusjonene. I ensemblespillet blir det, ifølge nettsidene til den norske deltageren Ole Bull Akademiet, lagt vekt på «korleis ulike lokale musikktradisjonar kan nyttast i samspelet slik at kvalitetane i musikken kjem til sin rett i ein ny samanheng».

Nå er ikke Tranotras cd akkurat noe eksamensalbum, men om den hadde vært det er jeg ikke sikker på om resultatet ville blitt så bra. For her er det fint lite lokale musikktradisjoner. Gudbrandsdalsspringleiken «Ambjørg Øy» er den eneste tradisjonelle låten på albumet. Resten er komponerte låter, som tar utgangspunkt i hverken lokale eller nasjonale tradisjoner.

 

Vi kan ikke love ketsjup til alle,
men vi lover å servere deg viktige saker hver dag.

Annonse

Sommerkampanje med 50% rabatt på abonnement. Trykk her for bestilling.