Annonse
04:37 - 08. februar 2013

Borgskaperens diskré sjarm

Er en uklanderlig fasade og pene manerer nok til å rettferdiggjøre et Nasjonalmuseum som blir en festning midt i byen?

Innadvendt: Det nye Nasjonalmuseet blir et imponerende bygg. Men det har lite å tilby på gateplan. Foto: arkitekt Kleihues + Schuwerk, illustratør MIR as og Statsbygg
Annonse

KOMMENTAR

Jeg blir ofte spurt om hva jeg synes om Barcode-husene i Bjørvika. Der er svaret at så lenge det blir liv i første etasje med butikker, kafeer og fine uterom, er høyder eller utseende meg revnende likegyldig. Det ligger naturligvis et snev av provokasjon her; mange arkitekter i min generasjon – og så å si alle i generasjonene over – er ytterst opptatt av at byarkitektur skal passe inn en helhet. Det handler om gesimshøyder, siktlinjer og byen som verk.

Jeg er ikke uenig. Men som mangeårig byboer kan jeg slå fast at jeg intuitivt har fokus på gateplanet. Gjerne harmoniske taklandskap, gjerne fasader som snakker med hverandre, gjerne lave bygninger. Men ikke på bekostning av en levende by. Som i Oslos tilfelle uansett er så variert, at evnen til å tilpasse seg vanskelig kan sees som det viktigste kriteriet for nye tilskudd til et brokete fellesskap.

Annonse