04:00 - 30. november 2007

Regjeringskvartalet: Brutalismen kommer

Høyhuset uttrykte nasjonens voksende selvbilde, men også maktens posisjon.

Trapperommet: Knekken i gelenderet er regnet som et av de arkitektoniske høydepunktene i regjeringsbygget. Foto: Jiri Havran

Høyblokken eller H-blokken sto ferdig til regjeringen Gerhardsen i 1958. Den er tegnet av arkitekt Erling Viksjø og er resultatet av en arkitektkonkurranse for nye regjeringskontorer som ble utlyst i 1939.

H-blokken ble bygget i en periode hvor det var stor interesse for materialitet, stofflighet og tyngde i arkitekturen med tre og stein (betong) som viktige materialer. Disse skulle ikke lenger glattes og pusses, men brukes i sin rene form. Strukturen eller konstruksjonen i bygningen skulle være leselig, og tekniske og funksjonelle detaljer ble bearbeidet som arkitektoniske motiver.

Annonse