08:15 - 14. november 2020

Brasils siste ukontaktede urfolk er truet av misjonærer

Etter å ha bodd 18 måneder med urfolk i Amazonas, og i 20 år ha jobbet for deres rett til selvbestemmelse, har jeg lært mye om hvordan evangelistene opptrer.

Kristne misjonærene har utarbeidet metoder for hvordan de skal lokke de isolerte urfolksgruppene ut av skogen, skriver Anders C. Krogh. Her: Urfolk i grenseområdet Brasil-Peru, nært ett av de to områdene i Amazonas hvor Krogh selv har bodd. Foto: Lunae Parracho / Reuters / NTB
Annonse

«Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning er det viktigste styringsredskapet i forskningspolitikken.»
«Man kan fortviles over at militære ledere forbereder for krig, men det er deres yrke.»