00:10 - 22. mai 2020

Teknologien kamuflerer politikken, skriver Ida Aalen.

Teknologien kamuflerer politikken, skriver Ida Aalen.

Teknologien i hverdagen vår er blitt synligere under koronapandemien. Digitaliseringen har muliggjort smittebegrensningstiltak som ikke ville vært mulig for bare ti år siden, slik som hjemmekontor, digital undervisning eller appen Smittestopp. Men selv om digitaliseringen har gått langt, henger debattene om digitaliseringen etter.

Etter et par innledende uker med en litt for servil bruk av ordet «dugnad», viste det seg heldigvis at også krisetiltak skal møtes med kritisk tenkning. Innføringen av koronaloven, tiltakspakkene for næringslivet, stengningen av skolene og hasteinnkjøp av pustemaskiner er eksempler på tiltak som ble møtt med kritiske spørsmål. Er tiltaket nødvendig? Vil tiltaket være effektivt for sitt formål? Er det verdt prisen vi betaler? Hvilke utilsiktede, negative konsekvenser kan tiltaket få?

De spørsmålene manglet da regjeringen lanserte Smittestopp-appen.

Annonse

NFFOs forvaltning av Det faglitterære fond er det mest sentrale virkemiddelet som sikrer at akademiske fagbøker finnes på norsk.
«Vi finner det nytteløst å fortsette dette ordskiftet.»
«Mitt anliggende er kvaliteten på den offentlige debatten i Norge.»