12:55 - 25. mars 2020

Hytteforbudet strider mot Grunnloven

Kombinasjonen av myndigheter som bryter med rettsgarantier og et folk som krever handlekraft, er verdt å advare mot, skriver Hans Petter Graver.

Smittevern eller distriktspolitikk? Mange med meg var nok så lammet av både virusfrykten selv og myndighetenes resolutte tiltak mot den, at vi først ikke tenkte over grunnlovsmessigheten av hytteforbudet, skriver Hans Petter Graver. Arkivfoto: Knut Egil Wang

Midt under andre verdenskrig holdt den amerikanske dommeren Learned Hand en tale for tusenvis av mennesker i New Yorks Central Park. Anledningen var «I am an American Day», en fest for å feire nye amerikanske statsborgere. Her sa han blant annet: «Friheten ligger i alles hjerter, kvinner som menn. Når den dør der kan ingen grunnlov, ingen lov og ingen domstol redde den; Grunnloven, loven og domstolene kan ikke engang gjøre særlig for på hjelpe den da.» (Learned Hand, The Spirit of Liberty, New York 1944).

Foredraget ble trykket i det populære magasinet Life, og ble spredt i et opplag på 13 millioner over hele USA. USA og den frie verden kjempet mot fiender som truet nettopp friheten. Men friheten var også truet innenfra. I februar 1942 beordret militære myndigheter på USAs vestkyst alle personer av japansk avstamming satt i interneringsleirer. I 1944 kom det opp en sak for den amerikanske høyesterett mot Fred Korematsu, som nektet å rette seg etter denne ordren, Korematsu v. United States, 323 U.S. 214 (1944). Spørsmålet var om ordren var lovlig og om Korematsu kunne straffes for å ha nektet å rette seg etter den. Et flertall av USAs høyesterett godkjente interneringene. Tre dommere dissenterte og skrev at ordren var preget av rasisme, og falt i samme kategori som den behandling av minoriteter som land USA var i krig med, praktiserte.

Det er rettsstaten som er frihetens beskytter. Bryter rettsstaten sammen, forsvinner friheten. Hvis vi vil verne om friheten, må vi derfor verne om rettsstaten. I 1983 ble dommen mot Korematsu opphevet som stridende mot den amerikanske grunnloven. I kjølvannet av det vedtok Kongressen en lov som ga alle dem som hadde vært ulovlig internert, erstatning. Interneringen av japanere er eksempel på at et samfunn i krise kan gripe til tiltak som bryter med grunnleggende rettsprinsipper, selv med støtte fra de høyeste rettsorganer.

Annonse