Annonse

rettssikkerhet

rettssikkerhet

«Når man faller ned på en vesentlig annen regel-utforming, som ingen har hatt anledning til å uttale seg om, så er ny høring påkrevet.»
Det er utfordrende å formulere en utilregnelighetsregel som favner de som av forbigående årsaker mangler skyldevne.
«En regel som den foreslåtte, er vurdert i utredningen, men avvist på grunn av dens iøynefallende svakheter.»