00:00 - 13. mars 2020

«Fake views» er blitt et demokratisk problem, skriver Kjetil Jakobsen.

«Fake views» er blitt et demokratisk problem, skriver Kjetil Jakobsen.

 

Såkalte «fake views», eller villedende illustrasjoner av nye bygg, er blitt et demokratisk problem. Prosjekter som griper dypt inn i kulturen og bylivet, promoteres med datagenererte bilder som fordreier proporsjoner, visker ut bygninger i bakgrunnen og bader nybygg i et skimrende kunstlys som får dem til å sveve. Mellom glasspalassene nyter forelskede par, lekne unger og spretne valper evig sol. Kanskje er det forståelig at private utbyggere selger sine prosjekter inn på denne måten. I demokratier har imidlertid det offentlige et særlig ansvar for å snakke sant, og det er problematisk når også myndighetene selger sine prosjekter til befolkningen ved hjelp av villedende reklame.

I informasjonsmaterialet om det nye regjeringsanlegget som Statsbygg og Kommunaldepartementet sprer, vrimler det av fake views. I en typisk fremstilling av A-blokka, som skal erstatte Y, er det nye glassbygget plassert på en stor, åpen slette, under en ubestemmelig lilla himmel. De som kjenner realitetene i prosjektet, vet at Y-blokka rives for at det skal bli mulig å bygge enda høyere og tettere i et kompakt bysentrum.

Mer urovekkende enn manipulasjonen er kitschen. Kunstteoretikerne Clement Greenberg og Theodor Adorno peker begge på at kitsch kveler individualitet og originalitet, og virker repressivt. Det gjør også romanforfatteren Milan Kundera, som i romanen Tilværelsens uutholdelige letthet definerer kitsch som et estetisk ideal som baserer seg i en kategorisk enighet med tilværelsen. Alt det ved menneskets tilværelse som i sitt vesen er uantagelig – sykdom og død, møkk og støv – det utelukker kitschen fra sitt synsfelt. Akkurat som i det datagenererte bildet fra Statsbygg og Kommunaldepartementet, som viser hvordan barn leker på plenen i den lille parken som er planlagt på deler av området der Y nå ligger.

Annonse

«Æresrettsutvalget har dokumentert den grunnleggende mangel på legalitet for opprettelsen av æresretten.»
«Er ikke Schiøtz i stand til å se at hans faglige integritet og tyngde dermed settes i et merkelig lys?»