00:00 - 10. mai 2019

«De ere Jøder!»

Morgenbladet var Henrik Wergelands talerør i jødesaken, men et dykk i arkivene viser en mer sammensatt historie, skriver Andreas Snildal.

Ambivalens: Da to jøder ble arrestert i 1844, skrev Morgenbladet at de to hadde bidratt til «at befæste den temmelig udbredte Tro, at Landet vil blive oversvømmet af Skakrere og Bedragere, om Forbud mod Jødernes Adgang til Riget ophæves». Adolph Tidemands tegning fra samme år heter «Jødenes mottagelse i Christiania». Foto: Foto: Dag A. Ivarsøy / Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design Foto: Dag A. Ivarsøy / Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design
Annonse

«Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning er det viktigste styringsredskapet i forskningspolitikken.»
«Man kan fortviles over at militære ledere forbereder for krig, men det er deres yrke.»