Annonse

Annonse

14:58 - 29. august 2017

Psykiatriens diagnoser i fritt fall

Psykiatriens diagnoser møtes med økende skepsis. Likevel er de innbakt i regjeringens prestisjetunge «pakkeforløp». Er pasientene bedre tjent med å slippe både diagnoser og pakker? Med å kutte navlesnoren til medisinen – og helsevesenet?

Passer den medisinske modellen i psykisk helsevern? spør psykolog Gerdt Henrik Vedeler i «Passer den medisinske modellen i psykisk helsvern?» (Tidsskrift for Norsk psykologforening, 2016). Svaret hans er nei. Mens kjernen i den kroppslige medisinens diagnostikk er å avdekke objektive fakta, er psykososiale problemer «subjektive, unike, mangetydige og flytende», noe som «oppstår i språket». Slik spisser Vedeler motsetningen mellom medisinens naturvitenskapelige diskurs og humaniora, som store deler av psykologi-faget definerer seg innenfor.

I virkeligheten bidrar ikke naturvitenskap med mer enn omtrent 20 prosent av kunnskapsgrunnlaget i medisinen heller. Mange problemstillinger lar seg ikke opplyse av dens metoder. I bunnen ligger legekunsten med sin mer enn 2500-årige historie, videreført via mester-svenn-prinsippet. Innvevd i kulturen er også en holistisk og narrativ tilnærming med røtter i samme tradisjon som Vedelers egen. Han har likevel et poeng. Og det er ikke tilfeldig at utgangspunktet er diagnosen.

HER !

Annonse

Mer fra Ideer