Annonse

Annonse

00:00 - 21. juli 2017

Videodømming og fotball som instrument

Ny vurdering: Dommer Fahad Al Mirdasi ser på en repetisjon før avgjørelsen faller under prøve-VM i fotball i Russland. Foto: Michael Regan / FIFA / Getty Images

Det var mye diskusjon om hvilke konsekvenser det ville få å innføre videodømming. Det vi ikke hadde klart for oss var at spillerne nå rutinemessig krever å få overprøvd avgjørelser tatt av dommeren på banen. Dermed er det i praksis videoteknologien som har tatt rollen som den øverste rettslige instans i sportsverdenen.

Hvor kommer denne tendensen fra, og hva betyr den i den større kulturelle sammenhengen? Det som er sikkert, er at en digital rettsinstans var langt unna tankene til dem som først utøvde fotball som amatørsport på 1800-tallet. Det å lage leker med faste regler var ikke unikt for fotballen. Det som er sikkert, er at det ble lagt grunnlag for en standardisering og rasjonalisering av leken som man på forhånd ikke kunne ha forestilt seg.

Den franske samfunnsforskeren Pierre Bourdieu noterte at sporten – og fotballen er et godt eksempel i så måte – begynte som kodifisering av vulgære leker. Disse nye kodene ble omgjort til former for fysisk dannelse for sønnene til den økonomiske og sosiale eliten i Storbritannia i form av det vi i dag kaller kroppsøving. Hensikten her var ikke å lære opp elevene til å vinne for enhver pris – dette mantraet kom senere – men snarere til å lære seg mottoet «tap og vinn med samme sinn», altså det vi tenker på som amatøridealet.

HER !

Annonse

Mer fra Ideer