Annonse

Annonse

00:00 - 07. juli 2017

Norsk omstilling avhenger av tiltro til Europas klimastrategi

Skal Norge bli et lavutslippssamfunn, må endringer starte allerede nå. En stor utfordring i klimapolitikken er å styrke folks tillit til at den vil vedvare. Hvis ikke, kommer ikke bedrifter og andre beslutningstakere i gang med omstillinger som krever tid. Den norske klimastrategien er å overlate mye av kontrollen til EUs institusjoner og tiltroen folk har til dem. Det viktigste norske politikere nå kan gjøre, er å sørge for tillitsvekkende informasjon om EUs virkemidler og oppnåelser.

To klimapolitiske hendelser har nylig funnet sted. 16. juni la klimaminister Helgesen frem stortingsmeldingen om norsk klimastrategi. Dagen etter vedtok Stortinget klimaloven. Begge skal hjelpe Norge med omstilling til lavutslippssamfunnet. Klimapolitikkens største utfordring er å få i gang de mest gjennomgripende endringene allerede nå. Da må lavutslippsmålet være troverdig.

Kan disse to begivenhetene bidra til det? Politisk og økonomisk forskning viser at det er vanskelig å få bedrifter og andre til å stole på at framtidas politikk blir slik dagens politikere hevder. Dermed utløses ikke nødvendige handlinger for omstilling.

HER !

Annonse

Mer fra Ideer