00:00 - 05. mai 2017

Heksejakt på stråmann

Vanlige normer for argumentasjon ser ikke ut til å gjelde i debatten om Aksel Braanen Sterri, mener forsker Tore Wig.

– «I heksejakten på Sterri er alt lov», skriver du i et innlegg på Uniforum. Hva sikter du til?

– Vanlige normer for argumentasjon ser ikke ut til å gjelde i debatten om Sterris utalelser. For eksempel at man bør kritisere noen for det de faktisk har sagt og skrevet, forstått i en kontekst.

Men «det impresjonistiske hylekoret som vil korsfeste Sterri»?« Og en «lynsjemobb», som du skriver at professor Jan Grue og forsker Morten Horn slutter seg til. Er dette sakssvarende?

Annonse

Kjetil Jakobsens artikkel om Norges vei til velstand og sosial likhet trenger noen utfyllende kommentarer.