00:00 - 11. november 2016

Slotnæs: Helt naturlig dødshjelp

Den nye dødshjelpen handler også om sortering, skriver Marit K. Slotnæs.

Annonse

«Vi er flere som har opplevd at Doga har beveget seg bort fra det tette båndet til norsk industri og næringsliv.»
«Kappløpet mot kunstig intelligens pågår for fullt, uten at vi har en klar formening om hva vi faktisk er på vei mot.»
«Det er ingen menneskerett, eller trusrett, å drive lærarutdanning.»