00:01 - 08. april 2016

Skolen er et kollektivt prosjekt

Skolens doble samfunnsoppdrag – dannelse og utdannelse – forutsetter et kollektivt løft, ikke bare individer, skriver Torbjørn Røe Isaksen.

Illustrasjon: Klassebilde nr. II av Øyvind Brune
Annonse