12:53 - 13. juni 2013

I en svindlers hjerne

Diederik Stapel, en nederlandsk sosialpsykolog, gjennomførte en dristig akademisk svindel ved å fabrikkere undersøkelser som fortalte verden det den ville høre om menneskenaturen.

Avslørt: Diederik Stapel var en akademisk stjerne, inntil han ble tatt for omfattende forskningsjuks. Ifølge granskningsrapporten kunne svindelen pågå uoppdaget så lenge på grunn av «en kultur kjennetegnet av skjødesløs, selektiv og ukritisk behandling av data». Foto: © 2013 Koos Breukel/The New York Times Syndicate

En sommerkveld i 2011 går en høy, noen-og-førti år gammel professor ved navn Diederik Stapel ut av det elegante mursteinshuset sitt i den nederlandske byen Tilburg for å besøke en venn som bor rundt hjørnet. Det er snart midnatt, men kollegaen Marcel Zeelenberg har ringt og tekstet Stapel denne kvelden for å møtes. Det gjelder noe presserende. De to har kjent hverandre siden tidlig nittitall, da de begge var doktorgradsstudenter ved universitetet i Amsterdam. Nå er de begge psykologer ved universitetet i Tilburg. I 2010 ble Stapel dekan for universitetets School of Social and Behavioral Sciences, og Zeelenberg leder for den sosialpsykologiske avdelingen. Stapel og hans kone, Marcelle, har støttet Zeelenberg gjennom en vanskelig skilsmisse noen år tidligere. Idet han nærmer seg døren til Zeelenberg, lurer Stapel på om kollegaen har problemer med den nye kjæresten.

Zeelenberg, en tettvokst mann med barbert hode, følger Stapel inn i stuen. «Hva skjer», spør Stapel, og setter seg i en sofa. To masterstudenter har kommet med en anklage, forklarer Zeelenberg. Øynene hans fylles av tårer. «De mistenker at du har bedrevet forskningsjuks.»
 

Annonse

«Æresrettsutvalget har dokumentert den grunnleggende mangel på legalitet for opprettelsen av æresretten.»
«Er ikke Schiøtz i stand til å se at hans faglige integritet og tyngde dermed settes i et merkelig lys?»