04:00 - 30. september 2011

For galt til å være sant

– Nøytrino-saken er trist for fysikken, og den er skadelig for CERN, sier fysikeren Lawrence Krauss.

Realitetsorientert: Verden finnes sannsynligvis, ferdig med det. Det er ikke ofte forelesninger i fysikk blir avbrutt av latter, eller at det blir trampeklapp når siste ord er sagt. Men slik var det i Oslo sist uke, da professor Lawrence Krauss var i byen.

Lawrence Krauss er kanskje ikke godt kjent i Norge, men han er en verdensstjerne, både som fysiker og som formidler. Samme dag som han holdt sitt siste av fem foredrag i Oslo i forrige uke, var mediene preget av nyheten om at «Einstein tok feil, hans teorier var motbevist». Nyheten kom fra CERN, Europas største forskningslaboratorium. CERNs gigantiske partikkelakselerator, LHC (Large Hadron Collider) ble åpnet for ikke lenge siden. Skeptikerne mente at denne maskinen kunne lage et sort hull som kunne sluke hele jorda. Det skjedde som kjent ikke. Men akseleratoren fikk mange tekniske problemer den første tiden, og hadde ikke produsert noen nyheter. Ikke før nå.

Nyheten var at forskere ved CERN hadde målt hastigheten på nøytrinoer, (bitte små partikler som for all del ikke må forveksles med nøytroner). De fant at nøytrinoer beveget seg raskere enn lyset. Hvis det er en nyhet? Og hvis det stemmer? For hvis dette er sant, er det som å ta vekk det nederste kortet i et korthus, eller fjerne grunnmuren fra en skyskraper. For fysikkens verdensbilde er i dag bygd på relativitetsteorien og på kvantemekanikk, og lyshastigheten som en øvre fartsgrense er en av bærebjelkene i dette byggverket.

I det følgende skal jeg forsøke å gjøre to ting: 1. Presentere Krauss og 2. forsøke å forklare hvorfor han mener «nyheter» som den om raske partikler i forrige uke, er skadelig for fysikken og for CERN.

Annonse

«Vi finner det nytteløst å fortsette dette ordskiftet.»
«Mitt anliggende er kvaliteten på den offentlige debatten i Norge.»