Annonse
04:00 - 01. april 2011

Hvem desinformerer om vaksiner?

Annonse

Vaksiner

I Morgenbladet 18. og 25. mars tar henholdsvis Tore Midtvedt og Jørgen Klaveness med medforfattere sterk avstand fra Camilla Stoltenbergs avvisning av en mulig sammenheng mellom MMR-vaksine og autisme (Morgenbladet 25. februar). Det fremgår klart av begge de førstnevnte innleggene at forfatterne stadig anser MMR-vaksinen som en potensielt viktig årsak til autisme, som rettferdiggjør unnlatelse av vaksinasjon. Såvel forfatternes argumentasjon som deres konklusjon er tvilsom.

Når det gjelder Klaveness”påstand om at Dr. Andrew Wakefields forskningsresultater ikke er «lagt døde», er dette direkte galt. Wakefields forskning på dette feltet har overhodet ikke overlevd en grundig gjennomgang av verken vitenskapelig metode eller etikk. Det er sannsynlig at det i tillegg kan dreie seg om regelrett forskningsfusk. I tillegg til at han er totalt diskreditert som forsker, er han som en følge av det som nå kalles autismeskandalen, fratatt sin lisens som lege i UK.

Når Klaveness sammenligner Wakefield med Ignaz Semmelweis, er dette særdeles lite treffende. Semmelweiss” bragd var at han med logikk og stringent vitenskapelig metodikk frembrakte de resultater som har gitt ham plass i vitenskapshistorien. På autismefeltet er den gode forskningen derimot på motsatt banehalvdel av Wakefield.

Når Klaveness videre hevder at Wakefields funn «er i ettertid blitt gjentatt av flere andre forskerteam», er det også feilaktig. Jeg vil bli særdeles overrasket om Klaveness kan gi meg referanse til en eneste slik studie som tilfredsstiller kravene til vitenskapelig kvalitet. Midtvedt m.fl. nevner kun en eneste referanse, nemlig en oversiktsartikkel i år skrevet av en forfatter som meg bekjent aldri har utført original forskning på det aktuelle feltet. Artikkelen er da også ganske ukritisk i sin omtale av mulige autismeårsaker, og ikke minst i sine referanser til delvis meget tvilsomme publikasjoner. Som et hovedpoeng fra denne oversiktsartikkelen løfter Midtvedt frem et angivelig «sitat» fra dr. Louise Gerberding, hvor hun tilsynelatende antyder en viss sammenheng mellom vaksinasjon og autisme. Det må her dreie seg om grovt sitatfusk. Gerberding, som inntil 2009 var sjef for det statlige CDC (Centers for Disease Control and Prevention), har faktisk uttalt det stikk motsatte: «The government has made absolute no statement about indicating that vaccines are the cause of autism, as this would be a complete mischaracterization of any of the science that we have at our disposal today». Dette er vel egentlig en adekvat oppsummering av hele debatten om vaksiner og autisme frem til i dag.

Det er hevet over tvil at Andrew Wakefield og støttespilleres slette forskning og deres aggressive markedsføring av sine tvilsomme påstander i det offentlige rom har gjort ubotelig skade på flere måter. Vaksinedekningen blant annet mot meslinger har gått sterkt ned i mange vestlige land, og dette har resultert i en betydelig økning av meslingtilfeller med til dels alvorlige følger. Den mangeårige debatten som burde ha vært avsluttet for lengst, har også ført til en utbredt skepsis til andre vaksiner. Omfattende vaksinevegring er i dag faktisk en av de mer alvorlige «epidemier» vi står overfor. I tillegg har udokumenterte og selsomme teorier om årsaksforholdene ved autisme ført til anvendelse av potensielt farlige former for alternativ «behandling», i enkelte tilfeller med dødelig utgang. Årsakene til mye av den frykt for og avvisning av vaksiner vi ser i dag, er uten tvil beslektet med mange andre irrasjonelle fenomener i dagens samfunn, blant annet store deler av alternativ medisin. Generell skepsis til naturvitenskapelig forskning, mistillit til eksperter, og i enkelte tilfeller paranoid pregede konspirasjonsteorier spiller utvilsomt en rolle. Jeg finner det beklagelig at norske leger bidrar til å vedlikeholde slike holdninger.

Stig Frøland

Professor, dr.med.

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Bli abonnent
Annonse

Toje leser De helliges leir mest som et oppgjør med selvforaktende idealister. Dette er ganske utrolig.
DAB er kringkasting akkurat som FM, og må ikke forveksles med internettradio.
At noen så kaller meg terrorist, kan jeg leve med, selv om det ikke er sant.
«Nasjonalmuseet avhender ikke kunst, som private samlere.Vårt forvaltningsoppdrag strekker seg langt inn i fremtiden.»
«Samfunnet frarøves en viktig kontrollmulighet for å avverge justismord.»
«Frykten for at Norge skal være utsatt for feilinformasjon og løgner i russiske medier er overdrevet.»
«For å utkonkurrere den tradisjonelle vevevirksomheten på 17–1800-tallet, så måtte det en mekanisk vevstol til.»
«Det å angripe sin egen befolkning med illegale våpen og beleire sivile områder, slik som i Madaya, er krigsforbrytelser.»
Hvor har vi støtt på en slik retorikk før? Om jeg ikke husker feil, var det i George Orwells roman 1984.
«LCP burde i prinsippet gjelde alle gamle skrøpelige i hjem eller sykehjem.»
Vi føyer oss lydig til de politiske og sosiale prosjektene lansert av de som kom før oss.