15:19 - 30. oktober 2020

– Vi får ikke til det vi ønsker med et papirtidsskrift

Litteraturtidsskriftet Vinduet legger ned papirutgaven og blir rent nettidsskrift. 

Kari Marstein lar seg inspirere av det amerikanske nettmagasinet lithub.com i arbeidet med nye Vinduet. – Nettidsskriftet skal være gratis, og det viktigste for oss blir å nå flere potensielle lesere, sier Marstein, som er forlagssjef for skjønnlitteratur i Gyldendal. 
Annonse