tidsskrifter

En grunn til interessen for organisasjonen er at den brukte om lag 130 000 tvangsarbeidere.