11:54 - 29. oktober 2020

Legger frem hard kritikk av Marte Michelets bestselger om hjemmefronten

Forfattere mener «feilene var så mange og så alvorlige» at de må imøtegås i bokform.

Kritiserer Michelet: – Sviktende kildegrunnlag, feiltolking av kilder, selektiv kildebruk, sitatkutt og endringer i sitater gjør at flere av de mest sentrale konklusjonene i «Hva visste hjemmefronten?» ikke holder vann, sier Elise Barring Berggren. Hun har skrevet boken Rapport fra en gjennomgang av «Hva visste hjemmefronten?» sammen med historikerne Mats Tangestuen (til høyre) og Bjarte Bruland.
Annonse