00:00 - 23. august 2019

Norge 1940–2020, spissformulert

Kjartan Fløgstads nye roman handler om hvitsnippede landssvikere fra krigens dager og en forsvunnet terrorist fra vår egen tid. – Man kan få følelsen av at fascismen har rømt fra fengselet, sier Fløgstad.

Arbeidsro: En avslappet Kjartan Fløgstad på hjemmekontoret i Nydalen i Oslo.

– Står den setningen i boken?

Det er Kjartan Fløgstad som spør. Morgenbladets utsendte har nettopp sitert det han oppfatter som en nøkkelformulering i forfatterens ferske roman, Due og drone. Setningen samler mange av linjene romanen trekker gjennom de siste 80–90 årene av norsk historie. Linjer som går fra det økonomiske samarbeidet med den tyske okkupasjonsmakten i de øverste sjiktene av næringslivet og frem til den petroleumsdrevne velferdsstaten vi lever innenfor i dag.

Hvordan lyder så denne antatte nøkkelformuleringen, denne oppsummeringen av norsk etterkrigshistorie i én eneste setning? Jo, den lyder som følger: «Frå gass i Auschwitz til gass i Nordsjøen.»

Annonse