fascisme

I denne retorikken er de høyreorientertes nasjonale masser erstattet med studentmasser.