00:00 - 04. januar 2019

Ordet som beveget verden

– Når begrepet «miljø» først var etablert på 1960-tallet, så ble det plutselig umulig å forstå verden uten det, sier idéhistoriker Sverker Sörlin.

Stockholms storstue: Sammen med to kolleger har Sverker Sörlin skrevet om miljøbegrepets gjennombrudd. Kronen på verket var FNs første miljøkongress i Folkets hus i Stockholm i juni 1972. Foto: Louise Enhörning
Annonse

«Kanskje vi kan åpne noen flere dører inn til virkeligheter som vi kanskje ikke engang ante at finnes?»