00:00 - 04. januar 2019

Ordet som beveget verden

– Når begrepet «miljø» først var etablert på 1960-tallet, så ble det plutselig umulig å forstå verden uten det, sier idéhistoriker Sverker Sörlin.

Stockholms storstue: Sammen med to kolleger har Sverker Sörlin skrevet om miljøbegrepets gjennombrudd. Kronen på verket var FNs første miljøkongress i Folkets hus i Stockholm i juni 1972. Foto: Louise Enhörning

«At FN faktisk tok på seg å arrangere en slik konferanse var bekreftelsen på at noe stort hadde hendt», sier Sverker Sörlin. Sammen med de to kollegene Libby Robin og Paul Warde har han skrevet boken The Environment: A History of the Idea som utkommer senere denne måneden.

Vi sitter i to av de mange tomme stolene i den store, lyse kongressalen i Folkets Hus i Stockholm, hvor begrepet miljø fikk sitt endelige gjennombrudd i den internasjonale, offentlige bevisstheten. Det skjedde i løpet av noen junidager i 1972. I den svenske hovedstadens storstue møttes diplomater, statsledere, næringslivsfolk og representanter fra sivilsamfunnet til FNs første «Conference on the Human Environment».

Aldri før hadde miljøpolitikk, eller begrepet «miljø» i sin alminnelighet, vært gjenstand for denne typen internasjonal oppmerksomhet på aller høyeste politiske nivå. Her ble kartet tegnet som vi fremdeles navigerer etter. FNs miljøprogram – som senere skulle nedsette FNs klimapanel – ble etablert her (inkludert beslutningen om at hovedkontoret skulle ligge i Nairobi). Og mange av de sosiale utfordringene med miljøpolitikk – for eksempel at miljørestriksjoner kunne hindre utviklingslandene i å nå samme velstandsnivå som i Vesten – ble diskutert. Det førte senere til at Gro Harlem Brundtland, som leder for en FN-kommisjon, introduserte verden for ideen om «bærekraftig utvikling».

Annonse