21:50 - 09. mars 2018

– Først og fremst litt flaut

– Det er ikke fritt frem å bare rappe hele leksikonartikler, sier Erik Bolstad i Store norske leksikon. Fredag ble det klart at boken om Akers historie trekkes fra markedet.

Bernhard Ellefsen påpeker i sin anmeldelse av boken Eventyrerne. En fortelling om Aker i vår tid, at forfatter Henrik Langeland har gjengitt flere partier fra Store norske leksikons artikler om fiskerihistorie og tidligere Aker-sjef Gerhard Heibergs slekt.

Fredag kveld ble det klart at Tiden Norsk Forlag trekker boken. «Passasjer i boken er hentet fra kilder uten at tydelig nok henvisning er oppgitt. Forlag og forfatter innser at dette ikke er i samsvar med god sitatskikk», skriver forlagssjef Richard Aarø i en pressemelding. (Intervjuet i denne saken ble gjort før dette ble kjent). 

– Det er først og fremst litt flaut for forfatteren og forlaget. Utover det, tenker jeg at vi er et oppslagsverk og at det er hyggelig at folk bruker oss, sier Erik Bolstad, sjefredaktør i Store norske leksikon.

Et av flere eksempel Ellefsen peker på, er likheten mellom beskrivelse av Heiberg-slekten i boken. Forfatteren beskriver den slik:

«[S]lekten, som etter ikke verifisert folklore stammer fra Jostedalsrypa, den eneste personen i Jostedal som overlevde Svartedauden. Slekten har sitt utspring i Luster med brødrene Anders Lauritssøn (ca. 1565–1629) og Søfren Lauritssøn (ca. 1575–1653). Begge var fogder, eide betydelig jordegods og har hvert sitt epitafium i Dale kirke i Luster.»

I Store Norske leksikon er familien bekservet på denne måten av artikkelforfatter Terje Bratberg: 

«Slekten skal etter en ikke verifisert tradisjon stamme fra «Jostedalsrypa», den eneste i Jostedal som overlevde Svartedauden. Slekten har sitt utspring i Luster med brødrene Anders Lauritssøn (ca. 1565–1629) og Søfren Lauritssøn (ca. 1575–1653). Begge var fogder, eide betydelig jordegods og har hvert sitt epitafium i Dale kirke, Luster.»

Redaktør Bolstad reagerer på likheten.

– Artiklene det er tatt fra, har en såkalt begrenset lisens. Det betyr at man må be om tillatelse fra forfatterne av tekstene for å gjenbruke dem utover normal sitering. Forfatterne har gitt oss i Store norske leksikon rett til å bruke dem, og ingen andre, sier Bolstad.

– Størsteparten av artiklene våre har en såkalt fri lisens, som betyr at de kan brukes fritt så lenge man oppgir kilde på en tydelig måte i tilknytning til teksten de plasseres i. I tillegg har alle artiklene våre en tydelig forklaring på hvordan man skal sitere, og forklaringer av hva og hvilke biter man kan gjenbruke og ikke, sier sjefredaktøren.

Bolstad påpeker også at det er tydelig henvisning på oppslagsverkets hjemmeside som forklarer hvordan man skal sitere artikler derfra. Store norske har så langt ikke tatt stilling til om siteringen vil føre til noen juridisk reaksjon fra deres side.

Henvisning til hvordan man refererer til artikler fra Store norske leksikon i bunnen av oppslagsverkets nettartikler: 

 

Annonse