04:00 - 09. oktober 2009

Norsk litteraturs største antisemitt

An­tro­po­so­fen Alf Lar­sen var ikke bare an­ti­se­mitt. Et et­ter­latt ma­nu­skript do­ku­men­te­rer at han var norsk lit­te­ra­turs stør­ste an­ti­se­mitt i det ty­ven­de år­hund­re.

Antisemittisk manus: Alf Larsens etterlatte manuskript Jødeproblemet ble aldri utgitt, men etterlater ingen tvil om hvor den fremtredende antroposofen sto i synet på jødene. Foto: Scanpix

I kjølvannet av Tore Rems Bjørneboe-biografi er det oppstått en debatt om antroposofien og antroposofers holdninger til okkupasjon, nazisme og nazistisk ideologi. Cato Schiøtz har i denne forbindelse fremhevet Alf Larsen som en fremtredende antroposof som tidlig tok avstand fra nazismen. Han har også tidligere henvist til dikteren som en av de ledende representantene for antroposofien og fremhevet hans engasjement mot nazisme og jødeforfølgelse.

Det bildet Schiøtz formidler av Alf Larsens ideologiske ståsted utelater imidlertid sentrale sider ved hans intellektuelle biografi. I debatten som nå er oppstått, er det derfor viktig at nye opplysninger om denne sentrale antroposofens forhold til antisemittismen blir gjort kjent.

«Det er blitt for mørkt til å skrive,» skrev redaktør og forfatter Alf Larsen da han nedla tidsskriftet Janus i 1941. Uttalelsen er ofte sitert og er forstått som uttrykk for en heroisk posisjon og et klart standpunkt mot nazismen. Til støtte for en slik tolkning har man også henvist til hans karakteristikk av Hamsun som en «nazist på forhånd». Vi finner også uttalelser fra 1930-tallet som uttrykker klar avstand til både nazisme og antisemittisme. Men når det gjelder en mann som Alf Larsen skal man være forsiktig med tolkningene.

Annonse