11:17 - 16. februar 2021

Hva er datakoden for nysgjerrighet?

«Dyplæringens gudfar» Yoshua Bengio tror nevrale nettverk kan gi datamaskiner sunn fornuft. Men i dag brukes teknologien til å løse feil problemer, frykter han.

Yoshua Bengio har forsket på dyplæring og kunstig intelligens i flere tiår. Hans hovedbekymring for feltet han har vært med å utvikle, er i dag ikke teknologisk, men samfunnsmessig: Algoritmene er gode, og vil bli bedre. Så hvilke problemer settes de til å løse? Foto: Illustrasjon: Morgenbladet. Kilde: Chad Buchanan / Getty Images
Annonse