00:00 - 08. januar 2021

Dropp gleden og søk mening

Intelligente mennesker har mindre følelse av mening i livet enn andre, ifølge psykologiprofessor Tatjana Schnell, som har forsket på spørsmålet i tyve år. 

Oppskrift på mening: Opplever du meningskrise i det nye pandemiåret? Meningsforsker Tatjana Schnells råd er å gjøre noe for andre – det være seg å skape noe, dele kunnskap eller gi omsorg. Slike «generative» handlinger er de sterkeste kildene til meningsfølelse, ifølge Schnell, som i høst ble ansatt som professor i eksistensiell psykologi ved MF vitenskapelig høyskole i Oslo. Foto: Sigrid Reinichs
Annonse