11:53 - 25. november 2020

Når antistoffene vender seg mot deg

Eystein Husebye har bidratt til forskning som internasjonalt beskrives som et «stort gjennombrudd». Kan nyoppdagede «auto-antistoffer» være en del av forklaringen på hvorfor noen dør av covid-19?

Håpet er at forskningen Eystein Husebye er en del av, kan gi en viktig bit til det store puslespillet. «Dette er en av de viktigste tingene vi har lært om immunsystemet siden starten av pandemien», sier for eksempel Eric Topol, grunnlegger av Scripps-instituttet i San Diego, og en markant stemme i amerikansk koronaforskning. Foto: Illustrasjon: Morgenbladet / Foto: uib.no
Annonse