08:58 - 11. august 2020

Ville ta NIPT-blodprøven på seg selv

Da Ina Roll Spinnangr ble gravid, sendte hun blodet sitt til Belgia for å få vite om barnet hun bar på, var friskt. En norsk professor i medisinsk etikk er bekymret for at analyseselskaper skal misbruke kvinners og barns arvemateriale. 

Trosset loven: Ina Roll Spinnangr var sikker på at hun ønsket å ta NIPT, testen som kan vise om fosteret har et ekstra kromosom. Hun overtalte legen sin til å ta en blodprøve av henne, slik at den kunne sendes til analyse i Belgia. Legen som bisto henne, brøt den norske bioteknologiloven.
Annonse