16:04 - 23. april 2020

Vindkraftkommuner føler seg lurt

Politikerne på Agder drømte om klimavennlig energi. Nå føler tidligere vindmølle-entusiaster seg lurt.

Mener heia er tapt: Bonde, grunneier og Lista-beboer Rune Kroslid har gått fra å være forkjemper for vindkraft på Lista, til å endre mening da han selv gjorde seg negative erfaringer med byggeprosessen og den ferdige vindparken. Etter at han endret mening, har han engasjert seg for å advare andre kommuner om vindkraft.
Annonse