08:23 - 22. april 2020

Blir knivene sløve i oppvaskmaskinen?

En fysiker, en kjemiker og en religionshistoriker svarer.

Den skarpeste kniven i skuffen: For anledningen plassert mellom oppvaskmaskinen og vasken. Blir den egentlig sløvere av maskinvask?

Ukens spørsmål

Noen ganger virker det som en får helt ulike svar fra forskere avhengig av hva slags forskere en spør. For å sette galskapen i et tverrfaglig system vil vi i denne spalten stille det samme spørsmålet til tre medlemmer av Akademiet for yngre forskere, fra ulike fagdisipliner.

Flere spørsmål – og ikke minst svar – finner du her.

Jeg har hørt at man ikke skal legge skarpe kniver i oppvaskmaskinen fordi de visstnok skal bli sløve av det. Jeg har tenkt at dette må skyldes at de kommer i kontakt med fremmedlegemer der inne, men at det går bra hvis man sørger for at de får ligge i fred. Hvis man har en oppvaskmaskin med bestikkskuff, og lar kniven ligge der på høykant (med eggen opp), slik at den ikke er i berøring med annet enn såpevann – kan det da skade?

Hilsen mann som har vasket kniver i oppvaskmaskinen siden 2007

Simen Å. Ellingsen, fysiker med spesialisering i fluidmekanikk, NTNU Trondheim

Jeg må nok innrømme at jeg også gladelig vasker kniver i oppvaskmaskinen med den begrunnelse at går det ikke i maskinen, blir det ikke brukt, og blir det ikke brukt, kan heller Fretex få selge det til noen andre. Men dette har jo ingenting med fag og forskning å gjøre, og sier mest om min latskap (jeg kaller det tidsprioritering), og hvorfor knivene mine er sløve.

Det enkle svaret er «ja». Men så vil jeg si at det viktige spørsmålet ikke er om knivene sløves i maskinen, men om de sløves vesentlig fortere enn ved vanlig bruk, altså slik du bruker dem, og slik du vasker dem i din maskin. Velg en skarp kniv som du har med i hver maskinvask, men ikke bruker til noe annet. For hver gang kan du prøve «papirtesten», om du kan holde opp et ark og enkelt skjære gjennom det loddrett. Vil du si den blir raskt sløvere over tid? Enda bedre: Gjør forsøket med to like kniver som brukes så likt som mulig, like mye mye. Vask den ene for for hånd og den andre i maskinen. Blir det forskjell på dem?

Så til fysikken. Som du sier, er hovedårsaken til sløving at knivene beveger seg og berører andre ting. En tynn egg er særlig utsatt fordi støt ikke fordeles utover, men treffer på ett sted på den tynne stålstripen. «Alle» vet at man trenger et hardere materiale for å ripe et annet materiale. Glass og stål har omtrent samme hardhet, så de kan ripe hverandre. Også materialer som virker myke, kan inneholde harde partikler på mikroskala.

Hva om kniven ikke er i kontakt med noe hardt? Vel, vannet i oppvaskmaskinen resirkuleres, og vil inneholde små partikler fra annen oppvask, eller fra noe som var i maskinen fra før. Vanlig husstøv inneholder ofte små partikler av grus og stein som spyles mot kniven med mye høyere hastighet enn det roligere vannet fra springen.

En vannstråle kan for øvrig slå hardere fra seg enn en skulle tro på grunn av den såkalte vannhammereffekten. Idet strålen bråstopper mot et legeme, oppstår en lydbølge som smeller inn i materialet. Når du stenger vannkrana brått, er det vannhammereffekten som er dunkelyden du hører. Kraftige høytrykksspylere kan ødelegge betongvegger. Men strålene i oppvaskmaskinen er veldig mye svakere, og jeg vil ikke tro at stål bryr seg om det.

Men altså: Det beste er å gjøre et systematisk forsøk under faktiske forhold. En feltstudie, rett og slett.

Alexander H. Sandtorv, kjemiker ved Universitetet i Oslo

Hva er en kniv, egentlig? Og hva skjer i oppvaskmaskinens muntre og turbulente livmor? På mikroskopisk plan er knivseggen (den delen av kniven som kan skjære) en ansamling av metallpartikler som fordeler seg jevnt langs en veldig tynn og fin kant. Det er hardheten til materialet og finheten/tynnheten til kanten i kniven som bidrar til at den blir god til å skjære.

Så langt, så godt. Som fysikeren med spesialisering presiserer, så skjer sløvingen av en kniv fordi kanten slipes ned. Vaskemaskinens indre liv er kaotisk, og er et godt miljø for sløving av materialer. Såpevann og vanlig vann kastes rundt og rundt, bombarderer alle overflater fra mange ulike vinkler. Det er viktig at vaskemaskinen gjør dette, ellers hadde jo ikke tallerkener, gryter, gafler og visper blitt helt rene. I disse bølgene og virvlene med vann er det små rester og korn og fnugg og alt mulig partikulært som blant annet smeller mot knivbladene og sløver dem.

Du kan ta en vitenskapelig tilnærming og måle effekten av å to kniver over tid, eller du kan innse at du kjemper mot store krefter som det er mer fornuftig å omfavne.

Vaskemaskinen, som livet, bombarderer oss konstant og sløver oss alle, kniv som menneske.

Nils Hallvard Korsvoll, religionshistorikar ved Universitetet i Agder

Med fare for sterke protestar frå realistane vil eg påstå at dette er eit trusspørsmål. Som Windows eller Mac, eller Tine eller Synnøve Finden. Her er sterke kjensler og meiningar, og overtydinga ein har, kan både byggje forhold og øydelegge samliv. Dei fleste overtydingar knytt til tru har saklege resonnement lik den spørsmålsstillaren her har om knivar (les: teologi), men som Birgit Meyer, Nancy Ammerman, eller i Noreg til dømes Torunn Selberg eller Pål Ketil Botvar har vist dei siste tiåra, så har teologi og logiske resonnement ofte særs lite å gjere med folk si tru og praksis i kvardagen. I staden handlar dette om erfaringar, kjensler, fellesskap og funksjon. Har det funka, desse tolv åra, å vaske kniv i oppvaskmaskinen? Får du positive tilbakemeldingar på det, slik Windows/Mac-fantastar får i deira gjensidige avsky? Passar det med livet og kvardagen?

Mange vil likevel ha behov for ein autoritet til inspirasjon og rettleiing, og slik har teologi ei rolle òg i kvardagsreligion. Mitt råd er å finne ein guru du kan følgje. Mange i Noreg, med våre statskyrkjetradisjonar, er vande med å sjå religion som ei tydeleg hierarkisk eining, men globalt og historisk er det vel så vanleg at folk i større grad finn seg ei lære eller ein læremeister på eit meir personleg eller lokalt plan som funkar for dei. Når det gjeld knivar, sa til dømes Julia Childs, USA si Ingrid Espelid Hovig, at knivar skal vere av stål, vaskast og tørkast umiddelbart, og ikkje ligge i skuff. Personleg vaskar eg knivar i maskinen og har dei i skuff. Dei er blitt ganske sløve med tida, men dei funkar for meg.

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Les Morgenbladet digitalt i 10 uker for 10 kr. Bli abonnent
Annonse