Annonse
14:36 - 15. januar 2020

Små barn kobler makt til gutter

Ny, stor studie undersøkte hvem barn helt ned i 4-årsalder oppfattet som den dominante i en gitt situasjon. Også de norske barna tilskrev gutter mer makt.

Potente smårollinger: Barn mellom 3 og 6 år fra Norge, Frankrike og Libanon ble bedt om å finne ut hvem som bestemte i en dialog mellom en gutt og en jente. Flertallet mente den dominante var en gutt. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix
Annonse

– Det er et av de morsomste eksperimentene jeg har vært med på!

Det sier Imac Maria Zambrana, som har vært en del av en internasjonal forskergruppe som har undersøkt om barn mellom 3 og 6 år fra Norge, Frankrike og Libanon knytter dominans til kjønn. Zambrana er førsteamanuensis ved Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo, og har gjennomført den norske delen av studien, som ble presentert i tidsskriftet Sex Roles i forrige uke. Forskerne fant ut at forestillingene om kjønn og makt var de samme i land med ulik grad av likestilling, og at barna knyttet dominans til gutter.

– I mange sosiale situasjoner ser vi at kvinner og menn har ulike posisjoner og at vi ofte tillegger menn mer sosial makt eller status enn kvinner. Men vi vet ikke så mye om hvorfor det er slik. Studier på barn kan hjelpe oss med å sette lys på sosiale antagelser og hvordan de utvikler seg, sier Zambrana.

Annonse