14:36 - 15. januar 2020

Små barn kobler makt til gutter

Ny, stor studie undersøkte hvem barn helt ned i 4-årsalder oppfattet som den dominante i en gitt situasjon. Også de norske barna tilskrev gutter mer makt.

Potente smårollinger: Barn mellom 3 og 6 år fra Norge, Frankrike og Libanon ble bedt om å finne ut hvem som bestemte i en dialog mellom en gutt og en jente. Flertallet mente den dominante var en gutt. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix
Annonse