16:11 - 07. november 2019

SSB-striden: Staten strammer grepet

For to år siden mistet Christine Meyer jobben som SSB-sjef. Skyldtes det omplasseringen av innvandringskritikernes favorittforsker eller at Meyer over lang tid ignorerte Finansdepartementets syn på hva SSB skulle forske på?

Stridens ansikt? Nei, mener Erling Holmøy, forsker i SSB. Kort fortalt er det to historier om striden som førte til SSB-leder Christine Meyers avgang: Den ene handler om en leder som hadde Finansdepartementet i ryggen for omstillingen hun vil gjøre helt til Frps stortingsgruppe ble sure fordi hun omplasserte favorittforskeren deres. Den andre om en leder som i lang tid ignorerte styringssignalene fra eierdepartementet. Bevisene taler for at sistnevnte stemmer, mener Holmøy.

Nav-sjefen lar folk sitte i fengsel selv om hun vet dommen skyldes etatens egen feiltolkning av regelverket, men beholder likevel arbeidsministerens tillit. SSB-sjefen omplasserer én enkelt forsker og mister jobben. Sagt slik virker det spinnvilt det som skjedde høsten for to år siden. Da måtte Statistisk sentralbyrås sjef Christine Meyer forlate jobben etter å ha forsøkt å flytte Erling Holmøy, forskeren som hadde utviklet en modell som kan beregne de langsiktige kostnadene av innvandrere, ut av forskningsavdelingen til SSB. Etter dette kan ingen etatssjef sove trygt når hun har den lunefulle staten som eier. Men fortellingen stemmer ikke, ifølge Erling Holmøy:

Meyer var på kollisjonskurs med eieren sin, Finansdepartementet, på et mye mer grunnleggende nivå: Det handlet om på hva og hvordan SSB skulle forske.

– Meyers avgang fremstår som en konsekvens av at departementet mistet tilliten til en leder som neglisjerte de rammene det la for SSB-forskningens tematikk og innretning. Dette handlet om mye mer og mange flere enn meg, sier Holmøy.

Annonse