16:11 - 07. november 2019

SSB-striden: Staten strammer grepet

For to år siden mistet Christine Meyer jobben som SSB-sjef. Skyldtes det omplasseringen av innvandringskritikernes favorittforsker eller at Meyer over lang tid ignorerte Finansdepartementets syn på hva SSB skulle forske på?

Stridens ansikt? Nei, mener Erling Holmøy, forsker i SSB. Kort fortalt er det to historier om striden som førte til SSB-leder Christine Meyers avgang: Den ene handler om en leder som hadde Finansdepartementet i ryggen for omstillingen hun vil gjøre helt til Frps stortingsgruppe ble sure fordi hun omplasserte favorittforskeren deres. Den andre om en leder som i lang tid ignorerte styringssignalene fra eierdepartementet. Bevisene taler for at sistnevnte stemmer, mener Holmøy.
Annonse