12:46 - 02. juni 2019

«En fillesak»

Jentene måtte kjempe for å få spille med guttene. Til slutt vant de frem.

Best: Som barn spilte Gunn Nyborg med guttene, og var best på laget. Men skulle hun få lov til å spille kamper? Saken endte hos Norges Fotballforbund (NFF). -

«Dette er en liten fillesak,» sa Cato Rosenberg i Oslo fotballkrets, under forbundstinget i 1972, før han la til: «Men den er dog av prinsipiell art.»

«Fillesaken» dreide seg om en søknad fra Dikemark IF om å «tillate piker å delta på lilleputtlaget i seriekamper», og de påfølgende sitatene er hentet fra Norsk Fotballforbunds årbok, der debattene på forbundstinget ble gjengitt. Klubben fra Asker kommune hadde lenge hatt en jente som trente og spilte med guttene. Men etter en klage fra et konkurrerende lag, måtte Dikemark sende formell søknad til Oslo Fotballkrets om spilletillatelse for jenta. Kretsen hadde allerede mottatt et skriv fra Norsk Fotballforbund (NFF), som slo fast at det var tillatt for jenter å spille med guttene. Men Oslo Fotballkrets satte seg på bakbena, og tok «sterk avstand» fra NFFs vedtak. Samtidig avslo de Dikemarks søknad «av rent prinsipielle grunner», og viste dessuten til den manglende garderobekapasiteten. Garderobe- og banekapasiteten har siden den gang blitt brukt som argumenter av utallige norske fotballklubber, som påskudd for å slippe å etablere egne jentelag.

Motstander av pikefotball. Dikemark anket Oslos avslag. Ikke med hensyn til likestilling eller den aktuelle jentas spilleglede, men fordi guttene muligens ville miste muligheten til å spille fotball om ikke jentene fikk være med: «DIF er en liten klubb som har store vansker med å stille lag i de yngre klasser, og som prøver å kompensere dette ved å engasjere og aktivisere piker der det er nødvendig for å delta i seriefotball. Dersom klubben mister retten til å spille med piker på laget, må den trolig trekke sitt lag fra lilleputtserien.»

Annonse