00:00 - 04. januar 2019

Norges første kulturkamp

Landets første ordentlige litterære feide var en kamp mellom internasjonal elitisme og nasjonal populisme, mellom «kosmopolitter» og «patrioter». Har den noensinne tatt slutt?

Motpoler: Henrik Wergeland (1808–1845) var dikter og dramatiker, samfunnsdebattant, avisredaktør og landets første riksarkivar. Også kjent som forkjemper for 17. mai-feiring med barnetog og folkefest. Broren til forfatter Camilla Collett. På motsatt side finner man Johan Sebastian Welhaven (1807-1873), dikter og litteraturkritiker. I 1846 ble han professor i filosofi ved Universitetet i Christiania. Illustrasjon: Morgenbladet. Kildefoto: I offentlig eie (Wergeland, til venstre) / Oslo museum (Welhaven, til høyre)
Annonse