00:00 - 21. desember 2018

Langeland mot staten og meg?

Tenk om Langeland-saken handler om noe helt annet enn moral? Etter en uke i rettssalen sitter jeg igjen med et inntrykk av at vi stiller feil spørsmål, skriver Eline Lund Fjæren.

Sal 369 i Oslo tinghus er ikke større enn et romslig klasserom. «Intimt» er det første ordet jeg har skrevet ned i notatblokken: I rettssalen sitter jeg kun et par meter fra Nils Rune Langeland. Det er merkelig, ja nesten absurd, å sitte så nært mannen som fastholder at jeg har fått ham sparket. Det er faktisk første gang jeg befinner meg i samme rom som den oppsagte professoren som har saksøkt staten for ulovlig oppsigelse.

Sommeren 2017 publiserte jeg et knippe skjermdumper av meldinger som Langeland over en lengre periode hadde sendt til unge kvinner. Meldingene var alle, etter mitt skjønn, av seksuelt trakasserende eller rasistisk karakter. Bakgrunnen for valget jeg tok den gangen, har jeg redegjort for i Morgenbladet tidligere. Men da så jeg ikke i for meg at jeg skulle bli trukket inn i en rettssak, og i alle fall ikke på den måten jeg ble det i forrige uke.

Dag 1

Annonse