00:00 - 16. november 2018

KrF vil kaste bedehusskygge over abortdebatten i overskuelig fremtid, skriver Marit K. Slotnæs.

KrF vil kaste bedehusskygge over abortdebatten i overskuelig fremtid, skriver Marit K. Slotnæs.

Av alt jeg likte da jeg leste Knut Arild Hareides bok nylig, var det han skriver om at livet har en rytme, noe av det viktigste. Dette med at det er en tid for alt. Forsvaret for søndagsfri og røde dager i kalenderen begrunnes ikke i Bibelens fortelling om Gud som skapte jorden og hvilte på den syvende dagen, men med at vi, alle mennesker, for å bygge fellesskap og dyrke relasjoner, trenger noen dager i kalenderen som vi er sikre på at alle har fri samtidig. Hvordan skal vi ellers kunne planlegge tid med familie og venner? 

Gudstjenesten avvikles som vanlig i kirker over hele landet på søndag. Men lørdag er det aborttog som samler folk. For familier med dype røtter i den radikale arbeiderbevegelsen er det å gå i demonstrasjonstog et like innarbeidet ritual som det å gå til kirken på søndager er det for kristne familier. Det mest påfallende – og rørende – ved arkivbildene av 8. mars-togene fra 1970-tallet, er alle barnevognene.

For oss som det siste tiåret har prøvd å skape et rom for å diskutere eksistensielle spørsmål ved abortpraksis, har de siste ukene vært en blandet opplevelse. På den ene siden oppleves det som et gjennomslag at abort så til de grader er på dagsorden. På den annen side er måten det argumenteres på og premissene for diskusjonen, ganske nedslående. Kan det være et selvstendig problem at det er KrF som reiser debatten, spør Åshild Mathisen i en kommentar på morgenbladet.no. Svaret er nok delvis ja. For dem som løftet den nye abortdebatten på 1990-tallet, var det et poeng å riste debatten ut av de foldede hender, og dra den inn i en oppdatert samtale om holdninger, erfaringer og praksis. Hva tenker vi om abort nå? De siste ukenes debatt føles som et langt skritt tilbake. Plutselig er vi tilbake på 1970- og 80-tallet. Kvinnebevegelsen er mobilisert og frontene etablert på nytt. Jeg kjenner selv på et behov for å markere avstand til vestlands- og sørlandsfalanksen i KrF, som fra sin marginale og høyst midlertidige maktposisjon vifter triumferende med paragraf 2c-flagget og dermed bidrar til å kaste bedehusskygge over abortdebatten i overskuelig fremtid. Ligg unna abortdebatten, Ropstad og Bollestad! Vi holdt på med noe her.

Annonse