Annonse

KRF

KRF

Selv om argumentet er upedagogisk, er det kanskje taktisk.
«Å tillate aktiv dødshjelp er en styrkning av menneskeverdet.»
«Vi ønsker et samfunn hvor de sterke bærer de svake.»