00:00 - 14. september 2018

Det mest oppsiktsvekkende i rapporten om Norges Libya-engasjement i 2011 er et forslag om grunnlovsendring, skriver Tove Gravdal.

Det mest oppsiktsvekkende i rapporten om Norges Libya-engasjement i 2011 er et forslag om grunnlovsendring, skriver Tove Gravdal.

Ikke del av planen: Natos bombing var avgjørende for at diktatoren Muammar al-Gaddafi falt, fastslår Libya-utvalget, men kan ikke fastslå sikkert at militæroperasjonen er skyld i dagens kaos i Libya. Her er Gaddafi i hovedstaden Tripoli i september 2009. Foto: Ben Curtis / AP / NTB scanpix

Det kom ingen bomber – i metaforisk forstand – da tidligere utenriksminister Jan Petersen torsdag presenterte rapporten om Norges deltagelse i Libya-operasjonene i 2011. Der Afghanistan-rapporten for to år siden nærmest avkledde både militær og sivil innsats, og reiste spørsmål ved om norske agenter hadde bidratt til brudd på folkeretten, peker Libya-utvalget på mindre alvorlige og mer kjente feilskjær. Rapporten er likevel viktig.

Norske jagerfly slapp 588 bomber over Libya i løpet av drøyt fire måneder i 2011. Det utgjorde ti prosent av alle bombene i Natos luftoperasjon. Det første toktet fant sted 24. mars, bare én uke etter at FNs sikkerhetsråd hadde vedtatt en resolusjon som ga det folkerettslige grunnlaget for operasjonen. Resolusjonen åpnet for å ta i bruk «alle nødvendige midler» for å beskytte sivile som var truet av diktatoren Muammar al-Gaddafis styrker.

Utvalget peker på at norske myndigheter hadde liten forståelse for situasjonen i Libya, hvor et væpnet opprør mot Gaddafi hadde startet i februar 2011. I stedet for å utarbeide et eget skriftlig grunnlag for å bidra militært i Natos operasjon, lente Jens Stoltenbergs regjering seg ensidig på virkelighetsbeskrivelsen i FN-resolusjonen. Regjeringen hadde heller ikke noen klar exit-strategi.

Annonse