00:00 - 03. august 2018

Trusselen fra bittelillebror

KrFs Hans Fredrik Grøvan utelukker ikke mistillit mot regjeringen. Til det kan manglene i terrorberedskapen være for alvorlige.   

Svært alvorlig: I august må regjeringen svare kontrollkomiteen på Stortinget om terrorberedskap, for andre gang. KrFs Hans Fredrik Grøvan håper det blir saken i seg selv, og ikke politiske eller strategiske betraktninger, som avgjør hvordan KrF stemmer i saken. Foto: Aleksander Nordahl / DN

 – Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre antydet til TV2 i helgen at han er klar til å prøve å felle regjeringen, etter at Riksrevisjonen for andre gang har påpekt alvorlige mangler i beredskapen. Fra deg har vi hørt to ting: At det er altfor tidlig å snakke om en regjeringskrise, men at du ikke utelukker noe, inkludert å stemme for mistillit. Hvordan skal vi tolke det?

– Dette er en svært alvorlig sak, og derfor kan vi ikke utelukke noe på dette tidspunktet. Riksrevisjonen beskriver situasjonen som svært alvorlig og kritikkverdig, samtidig har vi ikke avholdt noen høring og fått synspunkter fra regjeringsmedlemmene, inkludert statsministeren. KrF er ikke på regjeringsjakt i utgangspunktet her, men vi mener dette er en viktig sak for KrF og for Stortinget. Vi ønsker å gå grundig inn i den, og sammenholde det regjeringsmedlemmene har sagt om situasjonen da vi hadde høring etter Riksrevisjonens forrige rapport, og det Riksrevisjonen nå avdekker er situasjonen. Her er det et stort sprik. Vi opplever at regjeringen har prøvd å pynte på beskrivelsen av situasjonen da vi hadde høringen i fjor.

– Riksrevisjonen mener noe veldig konkret når de skriver «svært alvorlig», kan du utdype det?

Annonse